Vitajte

Prihlásenie
Registrácia
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Kliknutím alebo pretiahnutím súboru do tejto oblasti ho nahráte. Môžete nahrať až 3 súbory.
1 Zdravotnícke zariadenie: Rozhodnutie o registrácii neštátneho zdravotníckeho zariadenia
   Štátne zdravotnícke zariadenie - zriaďovacia listina
2 Ostatní: Živnostenský list alebo výpis z obchodného registra

Fakturačná adresa

Dodacia adresa
Súhlas s VOP
Súhlas s GDPR

Po overení všetkých dokladov a údajov bude Váš užívateľský účet schválený a aktivovaný. Na Vami uvedenú e-mailovú adresu budú zaslané prístupové údaje (užívateľské meno a heslo, ktoré si môžete následne zmeniť). Údaje Vami dodané a uvedené sú považované za správne a sú podkladom pre vystavovanie daňových a iných účtovných dokladov.

POZOR: Nie je povolené využívanie užívateľského účtu tretím osobám!

O našej spoločnosti

Naša spoločnosť pôsobí v oblasti distribúcie širokého sortimentu farmaceutických surovín, farmaceutických produktov a obalového materiálu už od roku 2004. Nesie meno svojho zakladateľa.

Produkty dodáva do viac ako 1500 verejných i nemocničných lekární a zdravotníckych zariadení na Slovensku.
Zobraziť viac
Vytvorila BigWay.sk
crossmenu